O nas

Zadania naukowe Zakładu koncentrują się na zagadnieniach międzynarodowych stosunków politycznych, integracji europejskiej - postrzeganej zwłaszcza z perspektywy Polski i Niemiec oraz współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Zagadnienia te znajdują odzwierciedlenie w indywidualnych pracach badawczych.

Kontakt

Kierownik Zakładu
dr hab. Maria Ewa Szatlach prof. nadzw.

ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 206C

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Stosunków Międzynarodowych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230, fax. 52 32 59 246